Sloboda narodu

Femicid-vrhunac nasilja nad ženama

Šta je femicid?

Femicid, takođe poznat kao feminicid, je najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja  i definisan je kao „namjerno ubistvo žena zato što su žene“.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), „većinu slučajeva femicida počine partneri ili bivši partneri, a uključuje stalno zlostavljanje u kući, prijetnje ili zastrašivanje, seksualno nasilje ili situacije u kojima žene imaju manje moći ili manje resursa od svojih partnera.”
U Femicid spadaju dvije kategorije: intimni i neintimni femicid. Prvi se odnosi na ubijanje žena od strane sadašnjih partnera, dok drugi obuhvata ubijanje žena od strane ljudi sa kojima nisu imali intimne odnose. Ovo uključuje žene ubijene tokom oružanih sukoba; takozvana ubistva iz časti, gde se žena ubija zato što je navodno nanijela sramotu svojoj porodici; ubistvo žena zbog njihove rase ili seksualnosti; ubistvo žena koje su počinile druge žene, delujući kao “agent(i) patrijarhata;” i ubijanje transrodnih žena.

Koliki je ovo problem?

Ne postoje globalni, standardizovani ili doslijedno zabiljeleženi podaci o femicidima.
Prema najnovijem globalnom izvještaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u kojem su predstavljeni podaci iz 2017.godine, 87,000 žena širom svijeta je namjerno ubijeno. Više od polovine žrtava (50.000) stradalo je od strane intimnih partnera ili članova porodice.
Ali problem je vjerovatno veći. „Nedostaci podataka maskiraju prave razmjere nasilja“ piše Evropski institut za rodnu ravnopravnost, čiji se rezultati istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u celoj EU očekuju 2023.

Da li se femicid razlikuje od ubistva u krivičnom pravu?

Ne, u većini zemalja se ne razlikuje.
Samo nekoliko zemalja pravno priznaje femicid koji se jasno razlikuje od ubistava; većina njih je u Latinskoj Americi gde je 16 zemalja uključilo femicid kao poseban zločin.
Nijedna država članica EU nije definisala femicid u svom zakonodavstvu. Nisu ga definisale ni SAD, iako se Zakon o nasilju nad ženama, koji je istekao 2018. godine i koji čeka ponovno odobrenje od strane Kongresa, smatra „značajnim zakonodavstvom“ jer je prema njemu odgovornost savezne vlade da procesuira nasilje u porodici i pruži podršku žrtvama.
Britanski parlament je tek nedavno odbacio peticiju kojom se poziva da se femicid proglasi zločinom, navodeći: „Nije jasno šta peticija traži od vlade ili parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva da urade. Ubistvo je već zločin, tako da nismo sigurni šta želite da se desi stvaranjem novog prekršaja.”
Međutim, Ivana Milovanović, sutkinja koja je stručnjak za rodno nasilje, rekla je za UN Women, organizaciji UN koja se zalaže za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost: „Femicid treba prepoznati kao posebno krivično djelo. Femicid se razlikuje od drugih oblika ubistva jer je to rodno ubistvo žene samo zato što je žena“, objasnila je ona. „Ovo ukazuje da se osnovni uzroci femicida razlikuju od drugih vrsta ubistava i da su vezani za opšti položaj žene u društvu, diskriminaciju žena, rodne uloge, nejednaku raspodjelu moći između muškaraca i žena, uobičajene rodne stereotipe, predrasude i nasilje nad ženama.”

Kako možemo smanjiti femicide?

Pa, prvo, evo šta ne funkcioniše: reći ženama šta da rade ili nose i kako da se ponašaju da ne bi postale žrtve nasilja.
Ipak, da bi se smanjilo svako rodno zasnovano nasilje u svim njenim oblicima, kulturne i društvene norme se moraju promjeniti. Istraživanje koje je objavio Bristol Universiti Press sugeriše da društva moraju pažljivo da pogledaju svoje stavove o „muškosti i ženstvenosti, rodnoj ravnopravnosti, nasilju u porodici i ubistvima, patrijarhalnoj ideologiji, tradicionalnim vrijednostima, ulozi religije u društvu i medijskom izvještavanju o femicidima i nasilju nad ženama.”

 

Izvor:Cnn

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama