Sloboda narodu

Aleksandar Savanović

 

Aleksandar Savanović je redovni profesor na predmetima istorija političkih teorija, savremene teorije demokratije i savremena država na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci. Do sada je objavio pet knjiga kao i više desetina naučnih radova u naučnoj i stručnoj publicitistici u zemlji i inostranstvu. Osnovna polja njegovog naučnog interesovanja su kontraktualizam, konstitucionalizam, liberalizam i srodne oblasti.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama