Sloboda narodu

Aneta Vladimirov

Aneta Vladimirov je rođena krajem 1980. godine u Srbiji gdje je završila sociologiju na beogradskom Filozofskom fakultetu. U Pakrac je preselila 2006. godine. Danas živi i radi u Zagrebu. Zaposlena je u Srpskom narodnom vijeću na poslovima kulture sjećanja, izdavaštva i zaštite spomeničke baštine. Članica je Savjeta Javne ustanove spomen-područja Jasenovac. Aktivna je u Centru za mirovne studije, Antifašističkoj ligi RH, SKD Prosvjeta Pododbor Zagreb i Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Zagreba. Redovito pohađa radionice pisanja i sklapa amatersko-umjetničke saveze u borbi za smisao. Ljubiteljica je porodičnog bioskopa i balkanske muzičke tradicije. Strpljenje trenira kao predstavnica roditelja 6a razreda. Čeka na svoju prvu zbirku pjesama.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama