Sloboda narodu

Asim Mujkić

Asim Mujkić je redovni profesor filozofije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu. Rođen je u Brčkom 1968. godine, a naučne stepene magistra i doktora filozofskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjiga Neopragmatizam Richarda RortyjaKratka povijest pragmatizmaMi, građani Etnopolisa, Pravda i etnonacionalizamOgledi iz savremene filozofije i koautor Etike. Objavio je niz naučnih i stručnih tekstova u domaćim i inostranim časopisima. Od 2014. ko-direktor je ERMA master programa za demokratiju i ljudska prava univerziteta u Sarajevu i Bolonji.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama