Sloboda narodu

Dan ljudskih prava 2020: Oporavi se bolje – Založi se za ljudska prava

„Ljudska prava se hvale više nego ikad – no i krše se više nego ikad.“ Anna Lindh

Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra širom svijeta. Dan je predviđen za podizanje svijesti o kulturnim, socijalnim i fizičkim pravima i za potkrepljenje dobrobiti društva u svim mogućim kontekstima. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDLJP) 1948. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Deklaracija precizira prava na koja svaki čovjek ima pravo, bez obzira na vjeru, rasu, boju kože, jezik, spol, političko ili drugo mišljenje, imovinu, rođenje ili drugi status, nacionalno ili društveno porijeklo.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.“ 
(Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Član 1.)

  1. decembar je izabran za Dan ljudskih prava u čast naklonosti Generalne skupštine UN i usvajanja Deklaracije na ovaj datum 1948. godine. Tom se prilikom obilježava dan kada je potpisan dokument koji navodi temeljna prava svih koji trebaju biti univerzalno zaštićeni. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je povelja dostupna na preko 500 jezika i ujedno i najprevođeniji dokument na svijetu.

Današnji dan naglašava značaj ljudskih prava u obnavljanju svijeta koji traži globalnu solidarnost, međusobnu povezanost i zajedničku humanost.

Izjava na web stranici UN-a o Danu ljudskih prava kaže: „Ljudska prava su u središtu ciljeva održivog razvoja (SDG), budući da se u odsustvu ljudskog dostojanstva ne možemo nadati pokretanju održivog razvoja. Ljudska prava su vođena napretkom u svim ciljevima održivog razvoja, a ciljevi održivog razvoja su vođeni napretkom ljudskih prava. “

Svake godine se postavlja nova tema kojom će se obilježiti ovaj dan i javnost upoznati sa svojim osnovnim pravima i odgovornostima kao dio društva. Tema Međunarodnog dana ljudskih prava 2020 je relativna i u skladu je sa pandemijom COVID-19. Tema je „Oporavi se bolje – založi se za ljudska prava“.

Službena stranica Ujedinjenih naroda navodi da se ovogodišnja tema Dana ljudskih prava odnosi na pandemiju COVID-19 i usredotočuje se na potrebu za boljom izgradnjom osiguravajući da su ljudska prava ključna u naporima za oporavak.

„Doći ćemo do svojih zajedničkih globalnih ciljeva samo ako budemo u stanju stvoriti jednake mogućnosti za sve, otkloniti neuspjehe koje je izložio i iskoristio COVID-19 i primijeniti standarde ljudskih prava za borbu protiv ukorijenjenih, sistematskih i međugeneracijskih nejednakosti, isključenja i diskriminacije“, navodi se dalje u saopštenju UN-a.

  1. decembar je prilika da ponovno potvrdimo važnost ljudskih prava u ponovnoj izgradnji svijeta kakvog želimo, potrebu za globalnom solidarnošću kao i našu međusobnu povezanost i zajedničku humanost.

„Gdje, uostalom, počinju univerzalna ljudska prava? Na malim mjestima, blizu kuće – toliko blizu i tako mala da ih se ne može vidjeti ni na jednoj karti svijeta. […] Ako ta prava tamo nemaju značenja, nigdje nemaju malo značenja. Bez zajedničkog djelovanja građana kako bi ih održali blizu kuće, uzalud ćemo tražiti napredak u širem svijetu.”  Eleanor Roosevelt

(Foto: un.org)

Tekst proizveden u okviru projekta „Free Mind“ u okviru kojeg se održava i festival #SlobodaNarodu a realizuje se uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama