Sloboda narodu

Dan ljudskih prava 2021: Svi smo ljudi, svi smo jednaki

Pandemija COVID-19 dovela je svijet do velike raskrsnice: ili ćemo krenuti putem kolektivne akcije i konkretno riješiti sveprisutne nejednakosti koje su porasle širom svijeta, ili ćemo nastaviti putem ispunjenim duboko ukorjenjenim nepravdama i sveprisutne nejednakosti.

Na Dan ljudskih prava, 10. decembra, biramo da krenemo putem koji nas vodi ka budućnosti sa jednakošću u osnovi. Pozivamo vas da nam se pridružite.

U srcu ljudskih prava leže principi jednakosti i nediskriminacije. Jednakost ima moć da pomogne da se prekinu ciklusi siromaštva; može mladim ljudima širom svijeta pružiti iste mogućnosti; može pomoći u unapređenju prava na zdravu životnu sredinu; može pomoći da se uhvatimo u koštac sa osnovnim uzrocima sukoba i krize.

Jednakost znači da svi imaju pristup vakcinama protiv COVID-19, a ne samo bogate nacije, i da svako može da živi dostojanstveno, bez obzira ko je ili gdje je rođen.

Jednakost „znači da prihvatamo našu različitost i zahtjevamo da se svi tretiraju bez ikakve diskriminacije“, kaže visoki komesar UN-a za ljudska prava Mišel Bačelet. Na Dan ljudskih prava pozivamo na novi društveni ugovor. To znači rješavanje sveprisutnih nejednakosti i strukturne diskriminacije mjerama zasnovanim na ljudskim pravima. To zahtjeva obnovljenu političku posvećenost, učešće svih, posebno onih koji su najviše pogođeni, i pravedniju raspodjelu moći, resursa i mogućnosti.

Jednakost i nediskriminacija su ključ za prevenciju nekih od najvećih globalnih kriza našeg vremena. Ljudska prava imaju moć da se pozabave osnovnim uzrocima sukoba i krize, rješavanjem pritužbi, eliminisanjem nejednakosti i isključenosti i omogućavanjem ljudima da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihove živote. Društva koja štite i promovišu ljudska prava za sve su otpornija i održivija i bolje su opremljena da prebrode neočekivane krize kao što su pandemije i uticaji klimatske krize. Dok nastavljamo na putu ka Agendi za održivi razvoj 2030, i obavezama zemalja da nikog ne ostave za sobom, moramo težiti svijetu u kojem je život jednakosti u dostojanstvu i pravima življena, stvarnost za sve.

Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra u znak sjećanja na dan kada je 1948. godine Generalna skupština UN usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

Pridružite nam se da pomognete u širenju riječi da smo svi ljudi i da smo svi jednaki.

 

Izvor:standup4humanrights

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama