Sloboda narodu

Dejan Jović

 

Redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Bio je glavni i odgovorni urednik “Političke misli: časopisa za politologiju” i “Tragova: časopisa za srpske i hrvatske teme”. Od ožujka 2021. je predsjednik Upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku. Bio je posebni savjetnik ministru (ministrici) vanjskih (i europskih) poslova od 2004. do 2006., te glavni analitičar Predsjednika Republike Hrvatske od 2010. do 2014. Na FPZG predaje predmete: Međunarodni politički odnosi, Politics and Society in Southeast Europe, te Analizu vanjskih politika na diplomskom studiju. Predaje na dva specijalistička studija, te na oba doktorska studija koja se izvode na FPZG. Odlukama Senata Univerziteta u Beogradu 2015. i ponovno 2021. je izabran za gostujućeg profesora na beogradskom Fakultetu političkih nauka. Izabran je za člana Europske akademije znanosti i umjetnosti 2021. godine.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama