Sloboda narodu

Đorđe Vuković

 

Profesor Đorđe Vuković je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, gdje predaje nastavne predmete Politička kultura, Politički konflikti, Politike svakodnevnog života, Srpska politička misao itd. Objavio je desetak naučnih knjiga i pedesetak naučno–istraživačkih radova iz oblasti političke teorije, politike identiteta, kulture sjećanja, demokratije, javnog mnjenja i masovnih medija.

 

 

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama