Sloboda narodu

Dragan Kremer

Dragan Kremer (rođen 1960, Zemun) upustio se u novinarstvo kao tinejdžer i ubrzo postao profesionalac, radeći uglavnom u štampanim medijima i na radiju, kasnije i na TV. Studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom druge decenije dinamične karijere samostalnog (free-lance) novinara, širom Jugoslavije i država koje su je naslijedile, proširio je svoje iskustvo i u izdavaštvu i marketingu.

 

  1. prvo kao trener, kasnije savjetnik za elektronske medije i šef oblasne kancelarije počeo je da radi  u međunarodnim organizacijama za podršku medijima i njihov razvoj, najprije u BiH za Internews pa IREX, partnere USAID za medije.
  2. vratio se u Srbiju i bio savjetnik, zamjenik šefa misije i v.d. šefa IREX ProMedia II.

2007. pridružio se švajcarskoj organizaciji Medienhilfe kao menadžer programa za zapadni Balkan, i Romskog medijskog programa u 11 zemalja jugoistoične i srednje Evrope, a kao konsultant i trener nastavio je angažman za IREX, OEBS, Delegaciju EU, BBC Trust itd, u Srbiji i regionu.

2009. počeo je saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija kao istraživač/analitičar za medije, građansko društvo i IT, a 2011. sa OSF Network Media program kao konsultant.

2012. u FOD Srbija postao je koordinator Medijskog programa, koji se ubrzo preobrazio u program Javni interes u medijima, a zatim u današnji Sloboda izražavanja i javno informisanje, koji je vodio do kraja 2019.

Zamjenik je šefa britanskog projekta za podršku nezavisnosti medija na zapadnom Balkanu.

Izbjegava da zarđa, povremeno pišući prikaze koncerata za beogradski nedeljnik Vreme.

 

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama