Sloboda narodu

Husnija Kamberović

Rođen u Mionici kod Gradačca (Bosna i Hercegovina) 1963. godine. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dosad je objavio 9 knjiga i blizu 100 naučnih radova iz historije Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća.

Od 2002. do 2016. bio je direktor Instituta za istoriju u Sarajevu.

Magistrirao (1991) i doktorirao (2001)  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana (1988-1989) radio u Institutu za istoriju u Banjoj Luci, a od 1989. do 2016. bio zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu. Takođe je biran u zvanje docenta (2005), vanrednog (2010) i redovnog profesora (2016) na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Učestvovao je u velikoj broju domaćih i međunarodnih naučnih projekata, a tokom maja 2012. bio je gostujući profesor na L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Paris).

Sarađivao u raznim naučnim časopisima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu te brojnim dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama u Bosni i Hercegovini.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama