Sloboda narodu

Jasmina Husanović

Dr. sc. Jasmina Husanović redovna je profesorica u oblasti kulturologije na Univerzitetu u Tuzli. Doktorirala je 2003. na Univerzitetu u Walesu, Aberystwyth na temu „Recasting Political Community and Emancipatory Politics: Reflections on Bosnia“. Istraživački interesi su joj u polju kulturne i političke teorije i prakse sa akcentom na politiku svjedočenja, jednakosti i solidarnosti, kulturu traume, te emancipativnu politiku sa fokusom na presjecišta kulturne produkcije i proizvodnje znanja, kritičkih pedagogija i društvenog aktivizma. Aktivna je u brojnim obrazovnim, izdavačkim i građanskim inicijativama i platformama u regionalnom i međunarodnom kontekstu koje se bave problemima pamćenja, traume i nasilja, te intersekcionalnim pristupom društvenoj pravdi sa akcentom na klasu i rod/spol. Objavila je brojne radove u zemlji i inostranstvu, a najskorija njena knjiga je Culture, Community and Activism in Bosnia and Herzegovina (2020).

 

 

 

 

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama