Sloboda narodu

Leila Bičakčić

Leila Bičakčić je izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), medijske agencije specijalizirane za istraživanje i objavljivanje istraživačkih priča na temu korupcije, zloupotrebe javnog novca, zloupotrebe položaja, te drugih devijacija u pristupu javnim vlastima.

Leila je jedan od osnivača organizacije, uspostavljene na američkom modelu neprofitnih, specijaliziranih medijskih organizacija. Njene dužnosti uključuju finansijsko i administrativno upravljanje, odnose sa donatorima, koordinaciju projektnih aktivnosti i izvještavanje.

Poseban fokus Leilinog rada je na istraživanju i pronalaženju održivog biznis modela za ovaj novi tip organizacije, tranzicija sa tradicionalnog medijskog modela na digitalni te konvergencija medijskog sadržaja za digitalne i nove medije.

Rođena u Sarajevu, studirala je fiziku i ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama