Sloboda narodu

Martin Mikulić

 

Martin Mikulić je predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF), jedne od najaktivnijih udruga Sveučilišta u Mostaru koja se bavi proučavanjem društveno-političkih procesa. Organizirao je i sudjelovao u mnogim javnim tribinama, konferencijama i debatama. Aktivan je u medijskom prostoru te komentira mnoge političko-društvene aktualnosti. Uže područje proučavanja su konsocijacijska demokracija, federalizam i podijeljena društva, s posebnim naglaskom na politički sustav i politogenezu Bosne i Hercegovine.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama