Sloboda narodu

Midrag Živanović

 

Doktor filozofskih nauka. Penzionisani profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Jedan od vodećih inetelektualaca u Bosni i Hercegovini. Osnivač i urednik filozofskih edicija Polemos, Mala knjiga, Egzotikos i  Danteon. Član ekspertne grupe za sjevernoatlantske integracije. Potpredsjednik Udruženja za filozofiju i sociologiju BiH.  Član Hegelovog društva u Beogradu, Međunarodnog PEN centra i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sarajevo. Član Odbora za filozofiju ANUBiH. Glavni urednik magazina Novi Prelom. Jedan od osnivača i lidera Demokratske alternative BiH. Prvu knjigu je odbjavio 1989. godine i zvala se „Kraj marksizma“, nakon toga je napisao mnogo knjiga i preko 250 članaka, da bi 2020. godine objavio „Natrag ka Marxu“. Kao što vidite sklon je lijevim skretanjima.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama