Sloboda narodu

Milan Antonijević

Milan Antonijević rođen je 1975. godine. Više od dvadeset godina aktivista i branitelj ljudskih prava u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Od 2018. do 2021. bio je na poziciji izvršnog direktora Fondacije za otvoreno društvo. Od 2001. radio u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, a za direktora ove značajne organizacije izabran je 2010. godine. Sa timom YUCOM-ovih advokata i pravnika, učestvovao je u strateškom zastupanju pred Ustavnim sudom Republike Srbije i Evropskim sudom za ljudska prava. Osnivač je Kuće ljudskih prava u Beogradu 2010. godine, a učestvovao je i u stvaranju Slavko Ćuruvija fondacije u čijem je Upravnom odboru bio od osnivanja do 2018. godine. Održao je brojna predavanja i treninge iz oblasti ljudskih prava, u zemlji i inostranstvu, a predavanja drži i studentima College of Europe u Varšavi. Bio je kandidat Srbije za Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija. Konsultant je UN, OEBSa, Saveta Evrope, Svetske banke i drugih međunarodnih i drugih organizacija. Koordinira niz regionalnih i domaćih aktivnosti u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i demokratizacije, a od 2015. do 2020. godine bio je na čelu Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU.

Završio je Pravni fakultet u Beogradu i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Prestižnu Čivning stipendiju Britanske vlade dobio je 2009. i na Bredford univerzitetu pohađao je na odseku Mirovnih studija smer Prevencija konflikta, Korišćenje demokratije radi postizanja mira. Od kraja 2020. na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za antropologiju i etnologiju.

 

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama