Sloboda narodu

Milena Karapetrović

Milena Karapetrović je filozofkinja i feministička teoretičarka. Napisala je knjige: Filozofkinje (2020), Filozofija u digitalno doba (2020), U lavirintima bića (2014), Čežnja za Evropom. Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta (2010) i Ona ima ime. O filozofiji i feminizmu (2007). Posebno se bavi temama iz oblasti ontologije, feminističke i rodne teorije, filozofije politike. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama