Sloboda narodu

Miodrag Majić

Miodrag Majić je rođen 1969. godine u Beogradu. Osnivač je i član Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) (www.cepris.org). Redovno piše i uređuje “Blog sudije Majića” (www.misamajic.com), gostuje u medijima  i na stručnim skupovima govoreći o problemima sudske nezavisnosti, ljudskih prava i krivičnog prava. Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih stručnih skupova gde je predstavljao radove i predavao.

Dobitnik je nagrade “Vitez poziva” (2016), priznanja “Balkan Heroes” (2018), nagrade „Verica Barać” (2019) i priznanja „Doprinos godine Evropi” (2019).

Doktorirao u oblasti krivičnog prava 2008. godine.

Pored prava ima brojna interesovanja. Bavi se pisanjem, fotografijom i muzikom. Objavio je zbirku priča „U ime naroda” i roman „Deca zla”.

U dosadašnjoj karijeri bio je saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu (1996-2000), sudija i portparol Prvog opštinskog suda u Beogradu (2000-2005), predsednik ovog suda (2005-2009) i sudija Apelacionog suda u Beogradu (od 2009. godine do danas). U međuvremenu je predstavljao Republiku Srbiju u Međunarodnom krivičnom sudu (2009-2012) i učestvovao je u izradi najznačajnijih aktuelnih zakona u krivičnopravnoj oblasti (ZKP, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom itd.).

Samostalno i u koautorstvu je objavio deset stručnih monografija i više od trideset članaka u oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava.

Predaje po pozivu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009. godine izabran u zvanje naučnog saradnika) i Pravnom fakultetu Univerziteta Union (2019. izabran za predavača van radnog odnosa).

Govori engleski i ruski jezik.

BEOGRAD 25.05.2019 Miodrag Majić sudija Apelacionog suda foto Dalibor Danilovic

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama