Sloboda narodu

Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, kolumnista, urednik,  javni intelektualac, mirovni i građanski aktivist. Autor je knjiga: Geopolitika kao sudbina: slučaj Bosna: postmodernistički ogled o perifernoj zemlji (2002);  Dejtonski nacionalizam (2004); Obnova bosanskih utopija: politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva (2006); Filozofija zagrljaja (2009); Izvještaj iz periferne zemlje: gramatika geopolitike (2011); Rasprava o miru i nasilju: (geo)politika rata – (geo)politika mira – studije mira (2016); Od erosa do polemosa. Knjiga razgovora (2018.) Član je Odbora za političke nauke ANUBiH i PEN Centra BiH. Također, član je Upravnog odbora nevladine organizacije Centar obrazovnih inicijativa Step by step koja promiče pravedno i inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini i regiji.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama