Sloboda narodu

O nama

Našu priču smo započeli 2005. godine sa jasnom vizijom da unaprijedimo poslovno okruženje naše zemlje.

I dok smo rasli, izašli smo izvan naših okvira, razvijali se, napredovali, dostizali svoje granice i opet ih pomjerali i postavljali naviše… Taj proces još traje.

Naš rad i aktivnosti smo konstantno proširivali i bogatili kroz projekte u koje smo uključivali širu društvenu zajednicu, želeći da tako unaprijedimo kvalitet života.

 

 

Naše boje vam poručuju da mi na stvari ne gledamo crno-bijelo, da mi nismo isključivi, da stvari nisu tako jednostavne – dobre ili loše, lake ili teške, ružne ili lijepe… Crno-bijeli svijet je svijet bez kompromisa, a mi takvi svakako nismo. Mi smo spremni da se mijenjamo, prilagođavamo, rastemo, i to je ta linija sive zone koja razbija pogrešnu iluziju crno-bijelog svijeta. I na kraju, zašto da ne pomiješamo boje, i to mnogo njih.

Mi ćemo vam otvoriti nove perspektive, otvoriti vaš um za nove ideje, uvesti u beskonačni svijet različitih nijansi kojima je život obojen. Jer, kakav je to život ako je toliko jednostavan i bezličan, ako je samo crno-bijeli?

 

Home

info@proeduca.net

 

MISIJA

Vjerujemo da rješenja za nacionalne, regionalne i globalne izazove sa kojima se suočavamo zahtjevaju slobodnu razmjenu ideja i misli i da svako treba da ima svoj glas u oblikovanju politika koje se tiču njega.

Radimo na izgradnji  inkluzivnog društava, zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i vladavine prava, čije su vlade odgovorne i otvorene za učešće svih ljudi.

Pro Educa radi na odbrani ljudskih prava i promovisanju demokratskih promjena, sa fokusom na  građanske slobode. Djelujemo kao katalizator slobode kroz kombinaciju analize, zalaganja i akcije.

Naš rad je vođen jednostavnim uvjerenjem, ako svako dobije poštenu šansu u životu, svi napredujemo.

Najvažnije oblasti djelovanja

Kroz naše programe, publikacije, zastupanje, obuku, edukaciju i događaje kao i kroz našu medijsku kampanju a sa ciljem doprinosa stvaranju jakog i stabilnog demokratskog društva promovišemo i unapređujemo sledeće oblasti

  • Ljudska prava
  • Prava djece i žena
  • Unapređenje zaštite životne sredine
  • Podsticanje razvoja kulture i umjetnosti
  • Promocija kulture poslovne komunikacije
  • Podizanje svijesti o značaju porodičnih firmi
  • Promocija važnosti uloge žena u organizacijama u BiH

CILJ

Naš cilj je da olakšamo i promovišemo dijalog kako bismo razumjeli i odgovorili na izazove sa kojima se demokratska društva suočavaju kako postaju sve raznovrsnija. Duboko uključeni u ljudska prava, pluralizam i demokratiju, naša jedinstvenost leži u  mnoštvu perspektiva koje su spojene u našoj zajednici.

VIZIJA

Zamišljamo svijet u kome svaka osoba živi dostojanstveno, slobodno, sa pravdom, jednakošću i mirom; i verujemo da svaka osoba ima ulogu u izgradnji poštovanja ljudskih prava i širenju pokreta za ljudska prava.

NAŠE VRIJEDNOSTI :

Saradnja— Znamo da ne možemo sami da dovedemo do promjena, tako da aktivno gradimo odnose sa drugima. Ovo uključuje iniciranje saradnje uz  međusobno poštovanje, podržavanje i odgovornost; obezbeđivanje da su kolektivni ciljevi jasno definisani i zajednički; i podsticanje sinergije.

Kreativnost—Razvijamo originalne načine za analizu složenih problema; pružamo nove uvide razbijanjem predrasuda i radom u različitim disciplinama; i eksperimentišemo sa novim pristupima koji će povećati uticaj našeg zastupanja.

Uzajamno učenje — svom poslu pristupamo ponizno, radoznalo i pažljivo; obezbjeđujemo da su naše strategije specifične za kontekst i da reaguju na promenljive okolnosti; mi tražimo recipročne uvide i zajedničku mudrost iz naše saradnje, što je osnova za kontinuirano eksperimentisanje.

Solidarnost—Nastojimo da uklonimo asimetrije moći u našim partnerstvima i u oblastima u kojima radimo šire,  mi smo svjesni našeg institucionalnog pozicioniranja i težimo da stvorimo prostor, a ne da ga zauzmemo.

Intersekcionalnost—Bavimo se preklapajućim oblicima diskriminacije, ugnjetavanja i eksploatacije. Prepoznajemo da jednakost zahteva suočavanje sa duboko ukorenjenim sindromima, uvjerenjima i strukturama unutar zemalje i regiona.

Hrabrost—Naša ambicija je da suštinski transformišemo svet. Ovom cilju pristupamo odlučno i hrabro. Mi unapređujemo progresivnu i transformativnu viziju ljudskih prava.

 

POLITIKA KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MREŽA

Uslovi korišćenja društvenih mreža
Pro Educa kao i njeni posebni projekti kao što je #SlobodaNarodu  koriste kanale društvenih mreža za interakciju sa svim zainteresovanim stranama, ali svrha našeg djelovanja nije samo priča, već podsticanje angažmana kod drugih da se sami bore za nešto.

Da bismo osigurali bezbjedno i podržavajuće okruženje za naše korisnike društvenih mreža, naše zaposlene, volontere i saradnike, očekujemo da se u javnom prostoru na našim društvenim mrežama svi korisnici ponašaju na odgovarajući način i u skladu sa vrijednostima za koje se zalažemo.

Ova politika ima za cilj da podstakne kulturu:

otvorene razmjene informacija, znanja i stavova
saradnje za prevazilaženje izazova i problema
komunikaciju puna poštovanja, iskrenu i konstruktivnu diskusiju.

Nećemo tolerisati nepoštovanje, lične napade, maltretiranje, uznemiravanje ili uvrjedljivo ponašanje.

Sadržaj objavljen na kanalima društvenih mreža Pro Educe i naših projekata treba da bude:

Jasan
prikladan
pristojan.

Učesnici treba da:

Budu sigurni da sadržaj koji oni unose ne može potencijalno da izazove povredu reputacije druge osobe,
poštuju zakone o autorskim pravima i potpisuju sav sadržaj koji reprodukuju odgovarajućim izvorima.
Osim ako nije drugačije navedeno, autorska prava na sadržaj predstavljen na nalozima i platformama  pripadaju Centru za edukaciju Pro Educa.

Osim poštenog postupanja u svrhe privatnog proučavanja, istraživanja, kritike ili pregleda, kako je dozvoljeno zakonima o autorskim pravima, nijedan dio sadržaja koji pripada Pro Educi se ne smije reprodukovati ili ponovo koristiti u bilo koje komercijalne svrhe.

Ako dođe do ozbiljnog kršenja ove politike, na primjer u slučaju maltretiranja, seksualnog uznemiravanja ili uvredljivog ponašanja, na online kanalima kojima raspolaže Pro Educa, biće preduzete dalje mjere prema važećim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Ako postoji sumnja da je sadržaj objavljen na našem sajtu ili društvenim mrežama neprikladan, kontaktirajte nas putem obrasca za povratne informacije na našoj veb stranici.

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama