Sloboda narodu

Održano predavanje za studente “Kako namjestiti tender”, u Sarajevu

90% javnih nabavki u BiH upitno 

Danas, 8. juna, Pro Educa je u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa (CCI), organizovala predavanje „Kako nemjestiti tender“ o procesu javnih nabavki i zloupotrebama, i transparentnosti tendera. Predavanje je organizovano za studente univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, u okviru programskih aktivnosti Festivala #SlobodaNarodu.

Cilj predavanja jeste pružanje drugačije perspektive mladima o temama koje su se ustalile u sve sisteme u našem društvu i o tome koliko je važno da baš oni budu jedni od učesnika promjena.

Predavanje su održali Tatjana Udovičić i Slobodan Golubović, koji su predstavili rad portala www.pratimotendere.ba  i ukazali na načine kako javna preduzeća  u BiH namještaju javne nabavke.

Slobodan Golubović je rekao da je oko 90% javnih nabavki u BiH upitno s obzirom na postojeću zakonsku regulativu i da se ta praksa nastavlja zbog manjkavosti samih zakona, ali i indolentnosti institucija koje bi trebale da reaguju.

S druge strane studenti su kroz niz pitanja ukazali na nedopustivost takve prakse, postavljajući pitanje šta oni mogu konkretno da urade u borbi protiv korupcije i ne samo oni već i institucije sistema.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama