Sloboda narodu

Panel diskusija: Sloboda (na)rodu!

Tokom panela “Sloboda Na(rodu)”, moderator Asim Mujkić, profesor filozofije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, je ugostio Jasminu Husanović, profesoricu u oblasti kulturologije na Univerzitetu u Tuzli, Milenu Karapetrović, filozofkinju i feminističku teoretičarku, te Sašu Leskovca, Stručnog savjetnika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako bi razgovarali o različitim pravcima borbe za slobodu roda.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama