Sloboda narodu

Podcast #SlobodaNarodu – Ibrahim Turak ( Pusti me da tečem- Neretvica)

16 godina traje borba za život Neretvice…još uvijek nije izvjesno kada će se i kako završiti ta borba. Prema ugovoru o koncesiji, zaključenog između Općine Konjic i Elektroprivrede BiH, planirana je izgradnja 15 mHE. Na sreću ovi planovi nisu realizovani, zahvaljujući udruženju Pusti me da tečem. Iz udruženja su dobro organizovani i uvijek spremni da izađu na teren i fizički zaštite rijeku. Sa druge strane ističu da mHE ne donose nikakvu korist za društvo, mHE ne zapošljavaju radnike i donose dobit samo pojedincima.

Serijal emisija se radi u okviru projekta #SlobodaNarodu uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”. Sadržaj emisije Podkast #SlobodaNarodu je isključiva odgovornost Centra za edukaciju Pro Educa i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama