Sloboda narodu

VOŠTANE FIGURE JEZIKA POPULIZMA

Miodrag Živanović

Rajna Radosavljević

ČEMU SKASKA O VOŠTANIM FIGURAMA?

Ova nevelika knjiga, nema velike ambicije. Njome želimo tek upozoriti na brutalno neljudsku stvarnost populizma, a posebno na istu takvu stvarnost njegovog jezika. I govora, naravno.

Jer, ako je tačno da populizam, po definiciji a i po sopstvenom praxisu,  svekolike figure i sadržaje života pretvara u svojevrsne muzeje voštanih, a ne životnih figura – onda nam se čini bitnim da koliko toliko vidimo kako stoji stvar i sa jezikom pomenutog pretvaranja. Na tragu toga, oblikovan je i naslov štiva koje je pred nama.

U skladu sa prethodnim, morali smo se ograničiti tek na jednu skromnu analitiku političkog jezika – govora populizma u posljednjim decenijama, ponajprije u Bosni i Hercegovini. Ona je, naime, čudnovat i čudovišan, a možda i karikaturalan, slučaj svega  o čemu će ovdje biti riječi. Ovome treba dodati da nismo detaljnije obrazlagali istraživačku metodologiju našeg rada jer  on primarno ima popularnu a ne suvoparno-naučnu namjenu.   Na kraju, tek radi  ilustracije, sačinili smo i jedan mali izbor jezičkih slika i sličica što  bi mogle, same po sebi, još više približiti čitaocima  ovu našu temu. Nadamo se da će to isto učiniti i sam naslov ovog izdanja, ukazujući na apsolutnu besmislenost i sterilnost  kako ideje i poretka populizma tako i njegovog jezika.

 

Banja Luka marta  2022.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama