Sloboda narodu

Zašto je važna sloboda izražavanja?

Reporteri bez granica (RSF), organizacija sa sjedištem u Parizu a koja zagovara slobodu medija, objavila je ovogodišnji Indeks medijske slobode prema kojem je Bosna i Hercegovina na 58. mjestu. U odnosu na prošlu 2019. godinu, BiH je napredovala za pet mjesta i tako postala vodeća zemlja na Zapadnom Balkanu po slobodi medija.

Kao jedno od najstarijih ljudskih prava, nije bez raloga sloboda izražavanja zaštićena sa više međunarodnih deklaracija i rezolucija, kao i sa najvišim pravnim aktom naše zemlje – Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustav BiH je u članu II – Ljudska prava i slobode, zagarantovao najviši nivo ljudskih prava i sloboda, među kojima i pravo na slobodu izražavanja.

Sloboda govora i izražavanja, ne može se prepoznati kao apsolutna, a uobičajena ograničenja ili granice slobode govora odnose se na klevetu, podmetanje, ogovaranje, podsticanje, tajne podatke, kršenje autorskih prava, poslovne tajne, pravo na privatnost, dostojanstvo, javnu sigurnost i lažno prestavljanje.

No, uprkos tome što je sloboda izražavanja izuzetno važana, ona se kako u BIH, tako i u ostalim evropskim zemljama ali i zemljama svijeta, nalazi pod prijetnjom.

Skloni smo pretpostavkama da znamo šta je sloboda – raditi ono što volimo sve dok ne nanesemo štetu drugim ljudima, ali rijetko se zapitamo zašto nam je baš važna sloboda govora, odnosno soboda izražavanja.

6 razloga zašto je važna sloboda izražavanja:

  1. Sloboda izražavanja temelj je za mnoga druga prava

Sloboda izražavanja je temeljno ljudsko pravo i čini član 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Član 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kaže:

„Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.“

Sloboda izražavanja obuhvata slobodu govora, slobodu štampe i daje pojedinicma i zajednicama pravo da iznose svoje mišljenje bez straha od cenzure i kazne. Kada je riječ o medijima, sloboda izražavanja im daje pravo da funkcionišu i slobodno izvještavaju kritički ali bez prijetnje ili straha od kazne.

Međutim, sloboda izražavanja nije apsolutno pravo jer ne štiti govor mržnje ili poticanje na nasilje. U skladu s tim, mnoga druga prava koja su svojstvena našim svakodnevnim životima grade se i protežu sa ovom zaštitom za slobodnu misao i individualno izražavanje.

  1. Slobodni mediji pomažu informisanju javnosti

Bez besplatne informacije u štampi, online, na radiju ili televiziji, ljudi ne bi bili u potpunosti svjesni onoga šta se događa oko njih. Sloboda izražavanja je pravna osnova koja ljudima omogućava pristup informacijama o trenutnim događajima i stvarima od javnog interesa, a kada se ta sloboda poštuje mediji su u mogućnosti da slobodno izvještavaju o politici, ekonomiji i društvenim događajima.

  1. Sloboda izražavanja je ključna vrijednost demokratskog procesa

Ona omogućuje ljudima da mogu raspravljati, razmjenjivati ideje, ali i podržava razvoj informisanih građana i birača. S obzirom na to, ovo ljudsko pravo omogućuje pojedincima i zajednicama da pronađu informacije koje su im važne bez cenzure i pritiska.

  1. Nezavisni mediji osiguravaju transparentnost

Sloboda izražavanja štiti prava novinara i šire javnosti da kritički govore. Istine koje otkriva kvalitetno istraživačko novinarstvo mogu srušiti vlade, izmijeniti međunarodne politike i poboljšati standarde ljudskih prava.

  1. Bez slobode izražavanja nema kvalitetnog novinarstva

Tamo gdje nema slobode izražavanja i gdje se ona ne poštuje, mediji se suočavaju s izborom između: samocenzure ili izlaganja riziku. Kada mediji ne mogu tačno da ispričaju svoju priču, nemoguće je postići kvalitetno novinarstvo. U zemljama u kojima su mediji pod pritiskom da izvještavaju samo o stvarima koje se poklapaju s ideološkim ili političkim okvirom, novinari su prisiljeni da se samocenzurišu.

Poštovanje slobode izražavanja važan je element funkcionalnog i preciznog medija, a ona je nužna kako vi se vlade pozvale na odgovornost.

  1. Bez tačnog izvještavanja ne bi se znalo o kršenjima ljudskih prava

Sloboda izražavanja omogućava ljudima da ispričaju svoje priče, pomaže širokom rasponu marginalizovanih grupa, tačnije omogućava da se ljudi mogu zalagati za sebe ali i za druge. Od pristupa informacijama do slobode okupljanja, sloboda izražavanja, omogućava aktivno učestvovanje u civilnom društvu. Snažni mediji mogu djelovati kao javni čuvar, iznoseći sva važna pitanja na vidjelo.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama